จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2564

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่คนงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

   ผู้ประกาศข่าว กรวรรณ เที่ยงตรง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่คนงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565  (จำนวน  12  เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar