จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2564

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลระดับสูง จำนวน 11 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ศิริจันทร์ ชำนาญช่าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลระดับสูง จำนวน 11 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิทยาการสารสนเทศ
เอกสารแนบ
Calendar