จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2564

    ประกาศประกวดราคาจัดซื้อปั๊มสูญญากาศสำหรับดูดอากาศชนิดไดอะเฟรม คณะสาธารณสุขศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว ศรัณยู รพีอาภากุล

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อปั๊มสูญญากาศสำหรับดูดอากาศชนิดไดอะเฟรม

เอกสารประกวดราคาซื้อปั๊มสูญญากาศสำหรับดูดอากาศชนิดไดอะเฟรม

 

รายละเอียดปั๊มสูญญากาศสำหรับดูดอากาศชนิดไดอะเฟรม
Calendar