จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2564

    ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดเครื่องผลิตอนุภาคซับไมครอน คณะสาธารณสุขศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว ศรัณยู รพีอาภากุล

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดเครื่องผลิตอนุภาคซับไมครอน

เอกสารประกวดราคาจัดซื้อชุดเครื่องผลิตอนุภาคซับไมครอน

รายละเอียดคุณลักษณะ ชุดเครื่องผลิตอนุภาคซับไมครอน
Calendar