จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2564

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินจากอาคารพิบูลบำเพ็ญ 1 เชื่อมต่อไปยังอาคารปฐมวัย โดยวิธีคัดเลือก

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา โพธิ์นาค

เอกสารแนบ
Calendar