จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2564

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งาน จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานนักวิทยาศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

งาน จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานนักวิทยาศาสตร์ ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

เอกสารแนบ

 Calendar