จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2564

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงทางเท้าพร้อมหลังคาคลุมทางเดินฝั่งประถมศึกษา จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา โพธิ์นาค

เอกสารแนบ
Calendar