จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2564

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงพื้นกระเบื้องห้องเรียนและระเบียงทางเดิน อาคารพิบูลพัฒนา 2 โดยวิธีคัดเลือก

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา โพธิ์นาค

เอกสารแนบ
Calendar