จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2564

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยบูรพา

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี ผาสุขเจริญ

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยบูรพา

เอกสารแนบ
Calendar