จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2564

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ และบริเวณโรงจอดรถยนต์ คณะสหเวชศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก

   ผู้ประกาศข่าว กุลธรา ชื่นศิริ

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์  ดังเอกสารแนบ
Calendar