จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2564

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมโครงสร้างอาคารสิรินธร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมโครงสร้างอาคารสิรินธร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar