จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2564

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นกระเบื้องห้องเรียนและระเบียงทางเดินอาคารพิบูลพัฒนา 2 โดยวิธีคัดเลือก

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา โพธิ์นาค

เอกสารแนบ
Calendar