จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2564

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องใส่ตัวอย่างอัตโนมัติสำหรับ NMR NMR Automation จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องใส่ตัวอย่างอัตโนมัติสำหรับ NMR (NMR Automation) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar