จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2564

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งาน จ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารฯ

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

งาน จ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารประจำอาคารคณะเภสัชศาสตร์ ปี 2565

เอกสารแนบ
Calendar