จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2564

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา และอาคารเฉลืมพระเกียรติฉลองสิริราชสมับติครบ 60 ปี โดยวิธีคัดเลือก

   ผู้ประกาศข่าว อมรรัตน์ จิรสันติสุข

ดังแนบ
Calendar