จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2564

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาทำสะอาดสำนักงานอธิการบดี อาคาร ภปร หอประชุมธำรง บัวศรี ลานจอดรถยนต์ และบริเวณโดยรอบ โดยวิธีคัดเลือก

   ผู้ประกาศข่าว อมรรัตน์ จิรสันติสุข

ดังแนบ
Calendar