จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2564

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดสวน ลาน และถนนสายต่างๆ โซนทิศใต้ ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา โดยวิธีคัดเลือก

   ผู้ประกาศข่าว อมรรัตน์ จิรสันติสุข

ดังแนบ
Calendar