จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2564

    ประกาศโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 292 รายการ

   ผู้ประกาศข่าว พัชรี เจริญธรรม

1.ประกาศ

2. เอกสารแนบ
Calendar