จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2564

    ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและบริเวณพื้นที่โดยรอบสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

   ผู้ประกาศข่าว กฤดาอร จุนวิเชียร

เอกสารประกวดราคา

ประกาศประกวดราคา

ร่างขอบเขตของงาน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

https://drive.google.com/drive/folders/1yUPYU2v8XxnrrFnoKCBzzlzdcYiOQ71V?usp=sharing

 




Calendar