จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2564

    ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

   ผู้ประกาศข่าว จารุวรรณ สดใส

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
Calendar