จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2564

    คณะโลจิสติกส์ เรื่อง ออกแบบปรับปรุงอาคารเก่า คณะโลจิสติกส์ ชั้น ๓ และพื้นที่เชื่อมโยงอุตสาหกรรม CO-SPACE industrial link โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว นิสากร เตชะบุตรศรี

ออกแบบปรับปรุงอาคารเก่าคณะโลจิสติกส์ ชั้น ๓ และพื้นที่เชื่อมโยงอุตสาหกรรม (CO-SPACE industrial link) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังเอกสารแนบ
Calendar