จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2564

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายHDMI จำนวน ๗ รายการ และค่าติดตั้งเดินสาย จำนวน ๕๒ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว เสาวณีย์ พานิชเจริญ

เอกสารแนบ
Calendar