จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2564

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน 145 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ประภาศรี ถนอมจิตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน 145 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

 

เอกสารแนบ
Calendar