จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2564

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อการทำวิเคราะห์ข้อมูล 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ศิริจันทร์ ชำนาญช่าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อการทำวิเคราะห์ข้อมูล 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะจง
เอกสารแนบ
Calendar