จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2564

    ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อการทำวิเคราะห์ข้อมูล 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ศิริจันทร์ ชำนาญช่าง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อการทำวิเคราะห์ข้อมูล 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารแนบ
Calendar