จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2564

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดศูนย์กิจกรรมนิสิตโดยวิธีคัดเลือก

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี ผาสุขเจริญ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดศูนย์กิจกรรมนิสิตโดยวิธีคัดเลือก

เอกสารแนบ
Calendar