จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2564

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลพื้นที่สวนหย่อมศูนย์จีนศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี ผาสุขเจริญ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลพื้นที่สวนหย่อมศูนย์จีนศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar