จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2564

    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

   ผู้ประกาศข่าว กฤดาอร จุนวิเชียร

งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ประจำปีงบประมาณ 2565
Calendar