จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2564

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงระบบอุปกรณ์เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

   ผู้ประกาศข่าว เสาวณีย์ พานิชเจริญ

เอกสารแนบ
Calendar