จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2564

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานปูน อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

   ผู้ประกาศข่าว เสาวณีย์ พานิชเจริญ

เอกสารแนบ
Calendar