จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2564

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหน้าต่างด้านหน้าอาคารฉลองราชย์ 50 ปี ชั้น 2 จำนวน 25 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา โพธิ์นาค

เอกสารแนบ
Calendar