จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2564

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำชั้น 3 และชั้น 6 อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

   ผู้ประกาศข่าว กุลธรา ชื่นศิริ

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ ดังเอกสารแนบ
Calendar