จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2564

    คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบกลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์และออกแบบปรับปรุงฯ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

   ผู้ประกาศข่าว นิตยา ชื่นศิริ

ดังแนบ
Calendar