จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2564

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่ด้านข้างอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก

   ผู้ประกาศข่าว กรวรรณ เที่ยงตรง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่ด้านข้างอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก

เอกสารแนบ
Calendar