จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2564

    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา โพธิ์นาค

ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินจากอาคารพิบูลบำเพ็ญ 1 ไปยังอาคารปฐมวัย เอกสารแนบ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำและงานปรับพื้นบล็อกทางเท้า เอกสารแนบ

ปรับปรุงระบบกันซึมอาคารพิบูลบำเพ็ญ 4 เอกสารแนบ

 
Calendar