จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2564

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายครุภัณฑ์และติดตั้งระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายครุภัณฑ์และติดตั้งระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ




Calendar