จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2564

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะปฏิบัติการ ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะปฏิบัติการ ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar