จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2564

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี ผาสุขเจริญ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี  ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar