จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2564

    ประกาศคณะโลจิสติกส์ เรื่อง ออกแบบปรับปรุงอาคารเก่าคณะโลจิสติกส์ ชั้น ๓ และพื้นที่เชื่อมโยงอุตสาหกรรม CO-SPACE industrial link

   ผู้ประกาศข่าว นิสากร เตชะบุตรศรี

ประกาศคณะโลจิสติกส์ เรื่อง ออกแบบปรับปรุงอาคารเก่าคณะโลจิสติกส์ ชั้น ๓ และพื้นที่เชื่อมโยงอุตสาหกรรม (CO-SPACE industrial link) ดังแนบ
Calendar