จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2564

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตววจฯ กลุ่มรายการด้านเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ส่องนภา แก้วจำรัส

สำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ 
Calendar