จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2564

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างตรวจวิเคราะห์ฯ กลุ่มรายการด้านเทคนิคการแพทย์ฯ ประจำเดือนกันยายน 2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ส่องนภา แก้วจำรัส

ข้อมูลสวาระสำคัญในสัญญา
Calendar