จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2564

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ฯ กลุ่มงานค้านค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบฯ ประจำเดือนกันยายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ส่องนภา แก้วจำรัส

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
Calendar