จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2564

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์วารสารศิลปกรรมบูรพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว กรวรรณ เที่ยงตรง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์วารสารศิลปกรรมบูรพา ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา  2563 (กรกฎาคม 2563- ธันวาคม 2563) - ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (มกราคม 2564 - มิถุนายน 2564)  จำนวน 300  เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar