จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2564

    ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องประชุมใหญ่และห้องจัดเลี้ยงชั้น 5 โดยวิธีคัดเลือก

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี สมจันทร์

ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องประชุมใหญ่และห้องจัดเลี้ยงชั้น 5 โดยวิธีคัดเลือก

ของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว

 

สรุปผลการประมาณราคา (BOQ)-1-4

สรุปผลการประมาณราคา (BOQ)-5-8

สรุปผลการประมาณราคา (BOQ)-9-12
Calendar