จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2564

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อโต๊ะสำหรับอาจารย์สอนและเก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว เสาวณีย์ พานิชเจริญ

เอกสารแนบ
Calendar