จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2564

    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบระมาณ พ.ศ. 2565

   ผู้ประกาศข่าว กรวรรณ เที่ยงตรง

ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบระมาณ พ.ศ.  2565

เอกสารแนบ
Calendar