จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2564

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อ เครื่องวัดการดูดกลืนแสงด้วยไมโครเพลต

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

งาน ซื้อเครื่องวัดการดูดกลืนแสงด้วยไมโครเพลต จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding

 Calendar