จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2564

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อโต๊ะสำหรับอาจารย์สอนและเก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว เสาวณีย์ พานิชเจริญ

เอกสารแนบ
Calendar