จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2564

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างตัดเย็บผ้าผู้ป่วยสำหรับอาคารวิจัยทางการแพทย์

   ผู้ประกาศข่าว ส่องนภา แก้วจำรัส

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
Calendar