จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2564

    ประกาศผู้ชนะกาเรสนอราคางานจ้างตัดเย็บผ้าผู้ป่วยสำหรับอาคารวิจัยทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ส่องนภา แก้วจำรัส

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ 
Calendar